TÜRKSOY Haritası    TÜRKSOY Haritası
Türkçe English русский


Kütüphane

Hedeflerimiz


Kaliteli ve hızlı kütüphane hizmetlerinde kütüphanemizin çağın gereklerine uygun olarak yerini almasını sağlamak.
Türk dili konuşan ülkelere ait yabancı dillerdeki kaynak koleksiyonu alanında kütüphanemizi ihtiyaç duyulan kütüphaneler arasında üst sıralara yükseltmek.
Bu sayede Türk dili konuşan ülkelerle ilişkilerimizi daha da yakınlaştırarak, Türk kültürünü gelecek kuşaklara aktarmada önemli bir rol üstlenmek.

Amaçlarımız
Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki materyalleri dermemize kazandırarak etkin kullanım sağlamak.
Kültür ve sanat alanındaki araştırmalardan doğan bilgi ihtiyaçlarına yanıt vermek.
Yaşam boyu öğrenen bireylerin bilgi ihtiyaçlarını karşılayarak bu süreci devam ettirmek ve bilgi üretimine katkıda bulunmak.
Kurumumuzun ulusal ve uluslararası düzeyde mükemmeliyetçiliği hedefleyen bir araştırma kurumu haline gelmesini desteklemek .

Derme
TÜRKSOY Kütüphanesi yabancı dillerdeki yayınlar açısından değerli bir koleksiyona sahiptir. Kütüphanemizde şu an için:
Azerbaycan, Başkurdistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tataristan, Hakasya, Kırım, Özbekistan, Saha-Yakutistan, Gagavuzya, Türkmenistan, Tıva ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkelerinin dillerinde yayınlanmış kaynaklar dermemizin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Ayrıca kurumumuza ait yayınlarla diğer basılı kaynaklar web sitemizde yayınlanmaktadır.

Kütüphanemizden kimler yararlanabilir?
Kütüphane kaynaklarımızdan kurum çalışanları hiçbir sınırlama olmadan yararlanabilmektedir. Ayrıca üniversite öğrencileri ve araştırmacılar da dermemizden faydalanabilmektedir. 

Hizmetlerimiz
Ödünç verme hizmetleri: Kütüphanemize bir kez kayıt yaptıran tüm kullanıcılar 2 hafta süre ile kitap ödünç alabilirler. Ödünç verme işlemleri Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nün “Ödünç Verme Yönetmeliği” çerçevesinde yürütülmektedir.
Fotokopi: Kütüphanemizde kurum yönetiminin verdiği izin ölçüsünde fotokopi çekilmektedir.

 
   Bu sayfa 18895 kez gösterilmiştir.

Adres: Ferit Recai Ertuğrul Caddesi No:8 - Oran / ANKARA / TÜRKİYE
Telefon: +90 (312) 491 01 00 - Faks: +90 (312) 491 01 11
© TÜRKSOY 2008. Tüm Hakları Saklıdır.